Personer runt mötesbord

3 frågor som gör dig till en bättre bildkommunikatör
Med rätt bilder förstärker du såväl ditt budskap, som din relation till dem du vill nå och ditt varumärkes positionering. När bilderna tillsammans med layouten, färgsättningen, texten och valet av kommunikationskanal samverkar blir effekten som störst, och ger ett starkt emotionellt uttryck som representerar vad du som avsändare står för.

Men hur gör en för att hålla en röd tråd genom bildval, budskap och varumärke?

Vi har pratat med semiotikern Karin Sandelin som tipsar oss om tre smarta frågor som du som kan ställa dig när du väljer bilder.

Karin Sandelin, foto: Kristian Pohl
Karin Sandelin
Som semiotiker på Kantar Sifo vägleder Karin Sandelin många av våra största varumärken, organisationer och myndigheter i bland annat bildspråk, för att bygga starka och tydliga budskap och varumärkesidentiteter.
Collage med två bilder på cyklister
1. Förmedlar bilden våra kärnvärden?
En bild förmedlar en mängd betydelser som vi uppfattar både medvetet och omedvetet. Dessa behöver vara i synk med era kärnvärden, oavsett vilken typ av bild det handlar om. Är autenticitet viktigt för er, behöver bilden också förmedla autenticitet. Värderar ni individuell anpassning eller kollektiva lösningar, kan det också förmedlas genom bilden.

Bildexempel:
individuell anpassning eller kollektiva lösningar
Collage med två bilder på ledare på en byggarbetsplats
2. Är mina bilder emotionellt konsekventa?
Ofta vill ett varumärke förmedla en mängd värden, som inte sällan spretar - lokalt och globalt, innovativt och förankrat, välkomnande och sofistikerat. Precis som en varumärkesplattform behöver vara tydlig, behöver bildvalen likaså vara tydliga och konsekventa. På så vis blir budskapet trovärdigt, och ni som avsändare igenkänd.

Fokusera på ett fåtal emotionella värden som inte motsäger varandra, och definiera gärna "hur". Hur är ni till exempel ledare? På vilket sätt, vilken typ av ledarskap? Och hur porträtterar ni det i bilder?

Bildexempel:
kollektivt ledarskap eller individualistiskt ledarskap
Collage med två bilder med en ensam person respektive flera personer tillsammans
3. Hur förhåller sig bilden till normer?
Ditt bildval förhåller sig alltid till det visuella, samhälleliga samtalet. Därför är det viktigt att ha koll på vilka som representeras i bilderna och på vilket sätt. Använder ni bilder som visar olika grupper av människor, roller och relationer på ett stereotypt sätt? Bildval som konsekvent förmedlar ålderdomliga könsroller eller bristande mångfald kan lätt påverka varumärkets relevans hos olika målgrupper. Ditt bildval måste inte nödvändigtvis vara utmanande, men medvetet.

Bildexempel:
representation för tillhörigheten som individ eller i en grupp
Fotografer: Plattform (ima221277), Ulf Huett Nilsson (ima103262), Lena Granefelt (ima109658), Maskot Bildbyrå (masma51490), Jens Lindström (sca16010), Plattform (ima211813 och ima221291).