ima211955, kvinna vid dator tittar ut genom ett fönster

Låt en bildpolicy förenkla ditt arbete
Tycker du att det är svårt att välja vilken bild som är mest rätt er kommunikation? Med en bildpolicy i ryggen kommer du att känna en större säkerhet.

Cecilia Kusoffsky, art director och formgivare, berättar mer om varför ditt företag eller organisation behöver en bildpolicy och vad du ska tänka på när du skapar den.

Cecilia Kusoffsky
Om Cecilia Kusoffsky
Cecilia Kusoffsky är art director och grafisk formgivare och driver en reklam- och designbyrå. Hon har bland annat jobbat med kunder som SAS, LRF, Sturegallerian, Matdestination Skåne och Visit Sweden.

Cecilia, varför behöver jag en bildpolicy?
Allt ett företag gör och säger bidrar till hur ni uppfattas av omvärlden. De bilder ni använder i er kommunikation påverkar bilden av er - ert varumärke.

I en bildpolicy kan ni beskriva vilken tonalitet ni vill ha och vilka känslor ni vill förmedla.
Med en bildpolicy ger ni ett enhetligt intryck, skapar igenkänning och stärker varumärket.

Bidlpolicyn underlättar arbetet internt och skapar trygghet. Med en bildpolicy i ryggen känner du en större säkerhet i ditt bildval. Du kan enkelt stämma av om bilden du tänkt använda går hand i hand med vad ni kommit fram till i policyn. Ditt jobb blir även enklare när du ska beställa nya bilder eller när du ska ge instruktioner till en fotograf.
Vad är viktigast när jag väljer bild?
Allra viktigast är att bilden ska beskriva en känsla. Det är A och O! Vilka känslor ni vill förmedla med era bilder formulerar ni i er bildpolicy.

Andra tips du gärna kan ha i bakhuvudet är att du gärna kan tänka lite nytt och skippa det uppenbara, kanske utmana lite i oskärpa, testa nytt ljus, nya vinklar osv... Och kom ihåg att bilden inte måste beskriva allt. Låt fantasin få leva lite, till exempel kan ni visa en detalj istället för hela bilden.

ima196188, skogspromenad
ima203550, skuggspel på stol och vägg

Skapa en bildpolicy - 3 viktiga steg


1. Har ni en gemensam bas för vad ni kommunicerar?
Det är viktigt att bildpolicyn är förankrad både i företagets själ och bland människorna som ska använda den.

Utgå från företagets varumärkesplattform så att ni har en gemensam bas för vad ni vill kommunicera. Om ni inte har en varumärkesplattform är det en bra idé att först skapa en sådan.
2. Beskriv ert bildmanér - och gör det enkelt!
För att en bildpolicy ska följas av medarbetarna ska det vara enkelt. Bildpolicyn ska vara okomplicerad. Den ska underlätta och inspirera!

För att användaren av policyn ska förstå vad som är absolut viktigast kan det gärna finnas en inledande text som beskriver vad som gäller generellt för alla bilder. Det kan exempelvis vara att ni vill ha naturligt ljus i bilderna, spännande vinklar, visa detaljer istället för hela bilden och så vidare.

Tänk på att inte bara beskriva vad ni vill ha i bilderna, utan även vad ni inte vill ha. Kanske vill ni undvika att använda bilder tagna med blixt eller bilder som känns överdrivet arrangerade.
3. Utgå från era värdeord och formulera vilka känslor ni vill förmedla
När ni utgår från er varumärkesplattform och företagets kärnvärden, värderingar och stil får ni ett antal värdeord som speglar företagets tonalitet. Det är bra att även ha med företagets tankar kring jämlikhet, genus och mångfald.

Gå igenom ord för ord. Fundera på vad ni menar med era värdeord och beskriv hur det visas i bild. Att ha en workshop tillsammans kring orden är väldigt kul och ger en bra gemensam bild.

Exempel på hur ni kan uttrycka er för att få fram vilka känslor ni vill förmedla i bilderna:
"Vi är mer jeans än kostym."
"Bilden ska kännas äkta och ha en dokumentär känsla. Bilder på riktiga människor med äkta känslor."
"Låt bilden ha någon form av mänsklig närvaro, eller känslan av att en människa precis varit där."


Fotografer: Plattform (ima211955) och Stina Gränfors (ima196188 och ima203550)